10) Irkçı ve Ayrımcı Politikaların Radikalleşmeye Etkileri