Jour : 18 mars 2017

Conseil pour la Justice, l'Egalité et la Paix

Politikada İslamofobinin Yükselişi

Tarih: 22 Eylül 2016 Toplantı Yeri: Birleşmiş Milletler, Cenevre Konu: Politikada İslamofobinin Yükselişi Toplantı Konuşmacıları: Celil Yılmaz (Cojep International Genel Sekreteri),Daniela Donges, Bilal Dinç (ORIW Başkanı), Hossam Shaker (Medya Danışmanı ve Araştırmacısı), Fatiha Ajbli (Sosyoloji Doktorası) Toplantı Moderatörü: Gianfranco Fattorini (MRAP Eski Başkan Yardımcısı)

Rise of Islamophobia in Politics

Date: September 22, 2016 Venue: United Nations, Geneva Subject: Islamophobin Rise in Politics Conference Speakers: Celil Yılmaz (Cojep International General Secretary), Daniela Donges, Bilal Dinç (President of ORIW), Hossam Shaker (Media Advisor and Researcher), Fatiha Ajbli (Sociology Doctor) Meeting Moderator: Gianfranco Fattorini (Former Vice President of MRAP)

L’augmentation de l’islamophobie dans la politique

Date  : 22 septembre 2016 Lieu  : Nations Unies, Genève Sujet  : L’augmentation de l’islamophobie dans la politique Modérateur  : Gianfranco Fattorini Intervenant  : Celil Yılmaz, Daniela Donges, Bilal Dinç, Hossam Shaker, Fatiha Ajbli  

fr_FRFrench