Catégorie : Evènements

Conseil pour la Justice, l'Egalité et la Paix

Islamophobie: Entre le racisme et la discrimination

Date: 27 septembre 2016 Lieu: Nations Unies Genève Sujet: Islamophobie  : entre le racisme et la discrimination Intervenant:  Adel al-Mejri

Islamophobia: Between Racism and Discrimination

Islamophobia: Between Racism and Discrimination Date: September 27, 2016 Venue: United Nations, Geneva Subject: Islamophobia:Conference between Racism and Discrimination Speakers: Adel al-Mejri

Political Participation of Minorities and Analysis of Post Colonial Attitudes of European Communities

Date: September 27, 2016 Venue: European Organization for Security and Cooperation, Warsaw Subject: Political Participation of Minorities and Analysis of Post Colonial Attitudes of European Communities Conference Speakers: Bilal Dinç, Mertefe Bartınlı, Yanis Mahil

Azınlıkların Siyasal Katılımı ve Avrupa Toplumlarının Post Kolonyal Tutumlarının Analizi

Tarih: 27 Eylül 2016 Toplantı Yeri:Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Varşova Konu: Azınlıkların Siyasal Katılımı ve Avrupa Toplumlarının Post Kolonyal Tutumlarının Analizi Toplantı Konuşmacıları: Bilal Dinç, Mertefe Bartınlı, Yanis Mahil

La participation politique des minorités et l’analyse des attitudes postcoloniales des communautés européennes

Date  : 27 septembre 2016 Lieu  : Organisation de la sécurité et la coopération européenne, Varsovie. Sujet  : La participation politique des minorités et l’analyse des attitudes postcoloniales des communautés européennes Intervenant  : Bilal Dinç, Mertefe Bartınlı, Yanis Mahil

Presentation and Discussion of Islamophobia Report Examined in Frankafon Regions

Date: September 27, 2016 Venue: European Security and Cooperation Organization, Warsaw Subject: Presentation and Discussion of the Islamophobia Report in Frankafon Regions Conference Speakers: Oliwia Maciantowicz, Dermena Seta, Yanis Mahil, Mertefe Bartinli

L’exposition et la discussion concernant les rapports islamophobes des pays francophones

Date:27 septembre 2016 Lieu:Organisation de la sécurité et la coopération européenne, Varsovie. Sujet:L’exposition et la discussion concernant les rapports islamophobes des pays francophones Intervenant:Oliwia Maciantowicz,Dermena Seta,Yanis Mahil, Mertefe Bartınlı

Frankafon Bölgelerde İncelenen Islamofobi Raporu’nun Sunumu ve Tartışılması

Tarih: 27 Eylül 2016 Toplantı Yeri:Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Varşova Konu:Frankafon Bölgelerde İncelenen Islamofobi Raporu’nun Sunumu ve Tartışılması Toplantı Konuşmacıları: Oliwia Maciantowicz,Dermena Seta,Yanis Mahil, Mertefe Bartınlı

15 July 2016 Turkish coup d’état attempt

European Security and Cooperation Organization Date: 23 September 2016 Venue: European Organization for Security and Cooperation, Warsaw Subject: July 15 coup d’etat in Türkiye Conference Speakers: Prof. Mazhar Bağlı, Assoc. Neslihan Karataş Durmuş, Yanis Mahil

Politikada İslamofobinin Yükselişi

Tarih: 22 Eylül 2016 Toplantı Yeri: Birleşmiş Milletler, Cenevre Konu: Politikada İslamofobinin Yükselişi Toplantı Konuşmacıları: Celil Yılmaz (Cojep International Genel Sekreteri),Daniela Donges, Bilal Dinç (ORIW Başkanı), Hossam Shaker (Medya Danışmanı ve Araştırmacısı), Fatiha Ajbli (Sosyoloji Doktorası) Toplantı Moderatörü: Gianfranco Fattorini (MRAP Eski Başkan Yardımcısı)

fr_FRFrench