COJEP Sivili Dayanışma Forumu

Conseil pour la Justice, l'Egalité et la Paix

COJEP Sivili Dayanışma Forumu

forum solidarité

Dünyanın acılarını, sızılarını sivillerin vicdanları dindirebilir. Siviller bir araya gelerek “küresel adalet koalisyonu” kurmadan küreselleşen acılarımız sızılarımızı dindirilemez. Cojep küresel adalet koalisyonu için farklı kıtalarda Sivil dayanışma forumları düzenleyerek sivillerin tanışması işbirliklerinin arttırılması ve küresel adalet koalisyonunun kurulması için bir adım atmıştır…

Cojep genel merkezin başkanlığında ve bölge koordinatörlükleri ile birlikte yürütülen Sivil dayanışma formları Asya’da Dakka’da, Ortaasya’da Bakü’de orta Doğu’da Kuveyt de ve Afrika’da Kongo’da düzenlenecektir. Dört farklı bölgede farklı ülkelerden sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek forumlar da Dünyada ki son bir yılda yaşanılan 80 milyon mültecinin dramının durdurulup sürdürülebilir ekonomik kalkınma modellere geçilmesi konuşulacaktır.

İkinci gün sivil toplum örgütlerinin sivil toplum Fuarı açılacaktır. Bu fuarda sivil toplum örgütlerinin kendilerini tanıtmalarına, birbirleri ile bilgi alışverişleri yapmalarına ve karşılıklı köprüler kurulmalarının önü açılacaktır .Eylül 2021’de birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde BMnin kuruluşunun 75. yıl dönümü Türkiye dönem başkanlığında Dünya Sivil dayanışma formu gerçekleştirilecektir. Bu forumla bölgesel forumlar en üst düzeyde taçlandırılmış olacaktır..

Sivil toplum örgütleri sivillerin Sözcüsüdür. Güçlü sivil toplum örgütleri sivillerin hukukunun korunması için en büyük güvencedir

Sivil toplum örgütleri sivillerin taleplerinin doğrudan karar alma süreçlerine yansıtılmasının tek aracıdır

Sivil toplum örgütleri politika yapıcılar için en doğru partneridir

Küreselleşen dünyada Covid19 olayında olduğu gibi sorunlarda hızlı bir şekilde küreselleşmekte ve hepimizi tehdit edebilmektedir “İyilikler bulaşıcıdır » diye bir söz vardır. Küreselleşen dünyada sivil toplum örgütleri de bir araya gelerek küresel adalet koalisyonu kurmalıdır ve adaleti bulaşıcı iyilik yapıp dünyaya yaymalıdır .Sivil toplum örgütleri adaletin taşıyıcısı olmalıdır.

Farklı bölgeler düzenlenecek sivil dayanışma formları küresel adalet koalisyonu için ilk adım olacaktır. Buralarda bulunan dernekleri sivil dayanışma forumlarına katılmaya küresel adalet koalisyonu içinde olmaya davet ediyoruz.

Ali Gedikoğlu 
COJEP INTERNATIONAL Genel Başkanı

fr_FRFrench