Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi

EKİBİMİZ

Cojep 1985 yılında kuruldu ve merkezi bugün Strasbourg'da bulunuyor. STK'mız Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), UNESCO (STK İrtibat Komitesi), Avrupa Konseyi (STK Konferansı), OECD ile danışma statüsüne sahiptir ve Avrupa Parlamentosu ve AGİT tarafından akredite edilmiştir. En addition, nous possédons des coordinations en Asie, en Eurasie, en Afrique, au Moyen-Orient, aux Balkans et aux Etats-Unis. Nous avons gagné en expérience au fur et à mesure du temps. Aujourd’hui, Cojep œuvre pour les valeurs humanitaires. Nous avons démontré aux organisations internationales l’importance de notre rôle (le rôle de la société civile) dans le développement, le renforcement de la paix, la justice, les droits, les libertés et la démocratie. Notre association a fait ses preuves dans ces domaines en devenant une organisation accréditée et respectée par la communauté internationale.

ALİ GEDİKOĞLU

COJEP INTERNATIONAL GENEL BAŞKANI

CELİL YILMAZ

GENEL SEKRETER

SATI ARIK

GENEL KOORDİNATÖR

IFAKAT YUNA

UNESCO KOORDİNATÖRÜ

DUDU KELES

BM KOORDİNATÖRÜ

ASIF KHAN

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

NUSHABA MAMMADOVA

COJEP CENTER ASIA  Nushaba_mamedova@mail.ru

GEORGES KALONJI

COJEP AFRICA Georges.kalonji@yahoo.fr

NESİM ÖMEROĞLU

COJEP MIDDLE-EAST  nesimomeroglu@hotmail.com

SABİT GRABUS

COJEP BALKANS sabitgrabus@gmail.com

TASHRIF CHOWDURY

COJEP ASYA 
tashrifc@yahoo.com

HUGUES SANON

 huguesanimator@yahoo.com

Kurucumuz

ALİGEDİKOĞLU 1965 yılında Türkiye'nin Antalya kentinde doğdu. 1983'de Fransa'ya taşındı. Ali GEDIKOGLU 1985 yılında toplumsal yaşamda aktif rol almıştı. Lider, bölgesel derneklerin liderliği konusunda önemli mevkilere sahip olmayı seçti. Ali GEDIKOGLU, pek çok platformda mevcut olmakla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetleri için kamu fonlarıyla desteklenen çeşitli geçmişlerden gelen göçmen derneklerinin işlemesinden çok esinlenmişti. Bu nedenle, geleneksel işlevlerden ayrılmak ve Fransız makamlarıyla iyi ilişkiler sürdürmenin gerekli olduğu açıkça ortaya çıkmıştı. Belfort'ta "Genç Türkler" derneğinin kurulması girişiminde bulunmuştu (bu terminoloji hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunda harap olan aynı adı taşıyan hareketin olumsuz deneyimiyle ilgili değildir). Bu dernek, aynı türden bir dernek kurulmasının kaynağında olan spor dallarında bir dizi iyi sonuç elde etti. Bu federasyon, 1993 yılında Fransa'nın COJEP (Conseil de la jeunesse pluriculrelle) adını almıştır. Bu tarihten itibaren, Fransa'nın en önemli etkinliklerinden biri koloni ve tatil konaklamaları düzenlisiydi. 2002 yılına kadar devam eden bu etkinlik, binlerce gencin ağa geçişini gördü.

1998'de Ali GEDİKOĞLU, geleneksel topluluk örgütleri içindeki işleyişiyle bağlarını kesin olarak kopardı ve Cojépien hareketinin tam bağımsızlığını seçti. COJEP'in dönüşümünün arkasındaki itici güç olmaya karar verdi. O zamana kadar kendi içine kapalı olan COJEP Fransa, şeffaf, dışa açık, siyasi ve toplumsal hareketlerden tamamen bağımsız ve kendi yolunu çizebilecek bir operasyona geçecekti.

Gedikoğlu, Türkiye'den insanların kalıcı ve kalıcı olarak Fransa'ya yerleşmeyi tercih ettiğini anladı. Bu gözlemini etrafındakilerle paylaştı ve COJEP'in bu yeni durumda önemli bir rol oynaması gerektiğini ekledi. Önemli bir yankı bulan bu fikir, bundan böyle Cojépien hareketine yeni ufuklar açmıştır.

Demokratik Katılım ve etkin katılımı sınırlayan sonuçları, Eşit Haklar, Ayrımcılıkla Mücadele ve Vatandaşlık COJEP'in önceliği haline geldi.

2003 yılında Ali GEDİKOĞLU, COJEP International'ın oluşturulması için çalıştı.

En 2005, il léguait ces responsabilités sur le plan national aux Coordinations Régionales qui venaient de voir le jour. Les membres actifs depuis 25 ans, qui ont été présents dans toutes les étapes de l’évolution du mouvement forment aujourd’hui le Conseil de Présidence. En parallèle, les jeunes qui ont intégré le mouvement ont su apporter vitalité, énergie et savoir-faire. Grâce à cela, le mouvement avança plus vite vers ses objectifs.

Chacun avait la possibilité de prendre des initiatives au sein de Cojep. De nouvelles structures virent le jour dans des domaines divers et variés tels que le social, l’économie, la culture ou l’éducation. Bien ancré dans les pays d’Europe Occidentale, COJEP se tourna vers l’Est et se développa dans les Balkans, le Caucase, le Moyen-Orient et l’Eurasie.

C’est à partir de cette période que Cojep se concentra sur les activités internationales. De nombreuses activités ont été réalisées avec le Conseil de l’Europe, l’ONU, le Parlement Européen, l’OSCE, l’UNESCO, en Turquie et dans les Balkans. Grâce à ce travail COJEP construisait de solides relations diplomatiques et internationales.

COJEP International obtenait des statuts spécifiques au Conseil de l’Europe, à l’Unesco et aux Nations Unies et entretenait des relations privilégiées avec les autres institutions intergouvernementales.

Ali GEDIKOGLU à travers son leadership, sa capacité d’organisation, de coordination, de gestion et de propositions de projets, influença le chemin que suit COJEP depuis un quart de siècle. Sa motivation constante et sa volonté à toujours obtenir des résultats sont devenues les principales caractéristiques de COJEP. En parallèle, Gedikoğlu a été le Réalisateur et le Producteur d’un documentaire sur les Turcs de France. Il a été les producteurs des émissions hebdomadaires « Fransa Günlügü – le quotidien en France » et « Muhabir özel – correspondant spécial » sur la chaîne turque TRT. Ali Gedikoğlu est actuellement Président de COJEP International. Il est marié et père de trois enfants.

MEDIA4ALL PROJECT

MEDIA4ALL PROJECT
Abonnez-vous à notre newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter

Oh bonjour 👋
Ravi de vous rencontrer.

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois du contenu génial dans votre boîte de réception.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre [link]politique de confidentialité[/link] pour plus d’informations.

İletişim

ADDRES: 18 Rue du Chemin de Fer, 67200 Strasbourg, France

EMAIL: cojep.relations.int@gmail.com.

PHONE: +33 3 88 84 49 30

tr_TRTurkish